Webinaarissa kuultiin maatilakokoluokan energiantuotannon ja sivuvirtojen hyödyntämisen innovaatioista Suomessa ja maailmalla konkreettisten tilaesimerkkien kautta. Esitysten lisäksi webinaarissa keskusteltiin maatilakokoluokan energiantuotannon ja sivuvirtojen hyötykäytön ajureista ja esteistä Suomessa.

Työpaja järjestettiin Horizon2020-rahoitteisten BRANCHES - ja COOPID -projektien yhteistyönä. COOPID-projektin tarkoituksena on jakaa tietoa kestävistä ja osallistavista biopohjaisiin raaka-aineisiin perustuvista liiketoimintamalleista alkutuottajille ja muille keskeisille sidosryhmätoimijoille eri puolilla Eurooppaa. BRANCHES - ja COOPID -projektien tavoitteet tukevat erinomaisesti toisiaan. Webinaarissa kuullut esitykset ovat ladattavissa alla:

Esitysten lisäksi ELY:n Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi kertoi investointitukien mahdollisuuksista Suomen maatiloilla.

Kirsikka Kiviranta esitteli BRANCHES -hanketta webinaarissa.

Esitysten jälkeen keskustelu siirtyi Miro-alustalle, jossa pohdittiin webinaarissa esiteltyjen ratkaisujen ajureita ja esteitä Suomen maatiloilla. Keskustelua käytiin kolmessa pienryhmässä, ja osallistujat saivat mahdollisuuden kirjata ajatuksiaan virtuaalisille Post-it -lapuille. Kerätyt ajurit ja esteet toimivat hyvänä materiaalina BRANCHES -hankkeen tulevaa raporttia "Bioenergiaratkaisuiden käyttöönoton ajurit ja esteet maaseudulla" varten, joka julkaistaan englanniksi vuoden 2023 aikana. Keskustelujen pohjalta keskeisenä ajurina maatilakokoluokan energiantuotantoon ja sivuvirtojen hyödyntämiseen toimivat nousseet energiakustannukset, kun taas esteenä nähdään muun muassa korkeat investointikustannukset.

Osallistujat kirjoittivat ajatuksiaan maatilakokoluokan energiantuotannon ja sivuvirtojen hyötykäytön ajureista ja esteistä Suomen maatiloilla virtuaalisille Post-it -lapuille.